Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất toàn quốc

Thông tin về bảng giá mới nhất cho đại lý giúp quý khách hàng nắm bắt nhanh giá sản phẩm để điều hành kinh doanh. thông tin giá bán sản phẩm bên dưới:


Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Bột giặt

BG1- Bột giặt Omo đỏ 100g 48a : 623,600đ/thùng (140 gói) – Giá thị trường: 5,500đ

BG2- Bột giặt Omo đỏ 400g 163a : 526,400đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

BG3- Bột giặt Omo Comfort 360g 163a : 587,500đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

BG4- Bột giặt Omo đỏ 800g 322a : 587,800đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 35,500đ

BG5- Bột giặt Omo Comfort 720g 322a : 588,800đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 35,500đ

BG6- Bột giặt Omo đỏ 3kg 1141a : 469,400đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 126,500đ

BG7– Bột giặt Omo đỏ 4.5kg 1723a : 499,700đ/thùng (3 gói) – Giá thị trường: 189,000đ

BG8- Bột giặt Omo đỏ 6kg 2175a : 620,600đ/thùng (3 gói)

BG9- Bột giặt Omo Matic máy cửa trước 3kg (xanh) : 598,200đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 163,000đ

BG10- Bột giặt Omo Matic máy cửa trước 6kg (xanh) 279a : 810,600đ/thùng (3 gói)

BG11- Bột giặt Omo Matic máy cửa trên 3kg (đỏ) 1328a : 530,900đ/thùng (4 hộp) – Giá thị trường: 146,000đ

BG2– Bột giặt Omo Matic máy cửa trên 6kg (đỏ) : 699,100đ/thùng (3 gói) – Giá thị trường: 265,000đ

BG13- Nước giặt Omo Matic xanh cửa trước chai 2.7kg 1575a : 620,600đ/thùng (4 chai) – Giá thị trường: 179,000đ

BG14- Nước giặt Omo Matic xanh cửa trước túi 2.7kg 1382a : 560,000đ/thùng (4 túi)

BG15- Nước giặt Omo Matic đỏ cửa trên chai 2.7kg 1452a : 588,900đ/thùng (4 chai) – Giá thị trường: 161,000đ

BG16– Nước giặt Omo Matic đỏ cửa trên túi 2.7kg 1224a : 490,300đ/thùng (4 túi) – Giá thị trường: 136,000đ

BG17- Bột giặt Surf ngát hương xuân 400g : 398,200đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 13,000đ

BG18- Bột giặt Surf ngát hương xuân 800g : 397,500đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 25,000đ

BG19- Bột giặt Surf ngát hương xuân 2,2kg : 360,600đ/thùng (6 gói) – Giá thị trường: 65,000đ

BG20- Bột giặt Surf ngát hương xuân 6kg : 450,400đ/thùng (3 gói)

BG21- Bột giặt Aba 400g : 520,500đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 17,500đ

BG22- Bột giặt Aba 800g : 520,500đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 34,000đ

BG23- Bột giặt Aba 3kg : 400,200đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 120,000đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Nước xả vải Comfort 

XC1- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai dây (xanh dương) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây) – Giá thị trường: 20,000đ

XC2- Xả Vải Comfort da nhạy cảm dây (trắng) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây)

XC3- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân dây (xanh lá cây) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây)

XC4- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm thư giản dây (tím) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC5- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm say đắm dây (đen) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC6- Xả vải Comfort tinh dầu thơm tinh tế dây (vàng) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC7- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm sức sống dây (xanh) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm quyến rũ dây (đỏ) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm diệu kỳ dây (trắng) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort ban mai đậm đặc túi 800ml 441a : 529,100đ/thùng (12 túi)

XC11- Xả Vải Comfort ban mai đậm đặc túi 1,6 lít 873a : 779,000đ/thùng (9 túi)

XC12- Xả Vải Comfort 1 lần xả ban mai túi 800ml 486a : 589,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 54,000đ

XC13- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai chai 800ml (xanh dương) 531a : 630,300đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 59,000đ

XC14- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai túi 1,6 lít 891a : 799,300đ/thùng (9 túi) – Giá thị trường: 99,000đ

XC15- Xả Vải Comfort 1 lần xả gió xuân túi 800ml 486a : 599,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 54,000đ

XC16- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân chai 800ml (xanh lá cây) 522 : 630,300đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 59,000đ

XC17- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân túi 1,6 lít 891a : 795,300đ/thùng (9 túi)

XC18- Xả vải Comfort nhạy cảm túi 800ml : 555,000đ/thùng (12 túi)

XC19- Xả Vải Comfort nhạy cảm chai 800ml 542 : 660,900đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 60,000đ

XC20- Xả Vải Comfort nhạy cảm túi 1,6 lít : 760,900đ/thùng (9 túi) – Giá thị trường: 96,500đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Nước xả vải Downy 

XD1- Xả Vải Downy đam mê dây (đỏ) 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD2- Xả Vải Downy huyền bí dây (đen) 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD3- Xả Vải Downy nắng mai dây 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD4- Xả Vải Downy nắng mai túi 1.5 lít : 565,700đ/thùng (6 túi)

XD5- Xả Vải Downy đam mê túi 1,5 lít (đỏ) : 590,800đ/thùng (6 túi) – Giá thị trường: 96,500đ

XD6- Xả Vải Downy huyền bí túi 1.5 lít (đen) : 580,800đ/thùng (6 túi)

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Nước rửa chén 

– Nước rửa chén Sunlight Trà xanh chai 400g (xanh lá) : 323,300đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 15,500đ

– Nước rửa chén Sunlight trà túi 750g : 243,100đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 23,000đ

– Nước rửa chén Sunlight Trà xanh chai 750g (xanh lá) : 365,300đ/thùng (15 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

– Nước rửa chén Sunlight trà can 4kg : 285,900đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 112,000đ

– Nước rửa chén Sunlight chanh chai 380g (vàng) : 230,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 11,000đ

– Nước rửa chén Sunlight chanh túi 750g : 200,100đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 19,000đ

– Nước rửa chén Sunlight chanh chai 730g (vàng) : 274,700đ/thùng (15 chai) – Giá thị trường: 21,000đ

– Nước rửa chén Sunlight chanh can 4kg : 248,700đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 95,000đ

– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 200ml : 253,900đ/thùng (50 chai) – Giá thị trường: 6,000đ

– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 400g : 243,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 12,500đ

– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 800g : 219,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 22,000đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Tẩy rửa – Diệt côn trùng 

– Vim vệ sinh 900ml (33k) : 331,200đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 33,000đ

– Duck tẩy rửa – Vịt vuông xanh tím 900ml : 350,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 32,000đ

– Sunlight lau sàn hoa hạ túi 1kg (màu xanh lá cây) 22a : 253,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 25,000đ

– Nước lau sàn Sunlight chai 1kg 261a : 293,900đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

– Sunlight lau sàn hoa hạ 4kg 81a : 230,500đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 90,000đ

– Nước tẩy trắng JAVEL 300g : 134,100đ/thùng (24 chai)

– Nước tẩy trắng JAVEL 550g : 152,400đ/thùng (20 chai)

– Nước tẩy trắng JAVEL 1KG 135a : 164,600đ/thùng (12 chai)

– Nhang muỗi Mosfly : 423,100đ/thùng (72 hộp)

– Xịt muỗi Mosfly 300ml : 668,100đ/thùng (24 chai)

– Xịt muỗi Mosfly 600ml : 1,115,200đ/thùng (24 chai)

– Xịt muỗi Falcon 300ml : 808,200đ/thùng (24 chai)

– Xịt muỗi Falcon xanh nắp vàng hương chanh 600ml : 1,422,300đ/thùng (32 chai)

– Nhang muỗi raid : 453,600đ/thùng (72 hộp)

– Xịt muỗi raid 300ml : 808,200đ/thùng (24 chai)

– Xịt muỗi Raid 600ml : 618,600đ/thùng (12 chai)

– Nhang muỗi Jumbo : 352,600đ/thùng (60 hộp) – Giá thị trường: 7,800đ

– Xịt muỗi Jumbo 300ml : 685,800đ/thùng (24 chai)

– Xịt muỗi Jumbo 600ml : 1,077,600đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

– Xịt muỗi Số 9 – Việt Nam : 618,600đ/thùng (30 chai)

– Xịt muỗi Số 9 – Trung Quốc : 618,600đ/thùng (30 chai)

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Dầu gội – Dầu xả 

– Dầu gội Clear dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây)

– Dầu gội Clear bạc hà mát lạnh 180g – 54k : 1,623,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 54,000đ

– Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 650g – 144k : 919,300đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 144,000đ

– Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 650g : 861,800đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 135,000đ

– Dầu gội Clear Men dây : 645,800đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội Clear Men chai 180g 55a : 1,726,600đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

– Dầu gội Clear Men vòi 650g 1431a : 1,028,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 159,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu xả Dove phục hồi hư tổn dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai 170g – 41k : 1,236,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 41,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai vòi 650g 1125a : 853,700đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 125,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai vòi 650g : /thùng (8 chai) – Giá thị trường: 109,000đ

– Dầu xả Dove phục hồi hư tổn chai 170g : 1,236,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 39,000đ

– Dầu gội Sunsilk dây 12 gói : 522,600đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu xả Sunsilk dây 12 gói : 522,600đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu gội Sunsilk chai 170g 279a : 945,500đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 31,000đ

– Dầu gội Sunsilk đen vòi 650g 882a : 625,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 98,000đ

– Dầu gội Sunsilk vàng vòi 650g 882a : 625,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 98,000đ

– Dầu xả Sunsilk chai 170g 279a : 630,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 31,000đ

– Dầu gội Lifebuoy xanh dây : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Lifebuoy hồng dây : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Lifebuoy xanh 170g – 28k : 832,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

– Dầu gội Lifebuoy hồng 170g – 28k : 832,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

– Dầu gội Lifebuoy chai vòi 640g 72a : 522,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 80,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt dây 10 gói : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu xả Rejoice siêu mượt dây 10 gói : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt chai 170g : 606,100đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt 650g 775a : 441,100đ/thùng (6 chai)

– Dầu xả Rejoice siêu mượt 170g : 606,100đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

– Dầu gội Head bạc hà dây 12 gói : 789,300đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu gội Head bạc hà 170ml 53a : 1,115,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 53,000đ

– Dầu gội Head bạc hà mát rượi 650g 1295a : 705,000đ/thùng (6 chai)

– Dầu gội Pantene ngăn rụng tóc dây (hồng) : 660,700đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu xả Pantene ngăn rụng tóc dây (hồng) : 660,700đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội Pantene dưỡng chất ngăn rụng tóc chai 170g (màu hồng) : 775,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 36,000đ

– Dầu gội Pantene ngăn rụng tóc chai vòi 670g 110a : 1,197,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 122,000đ

– Dầu xả Pantene dưỡng chất ngăn rụng tóc chai 170g (màu hồng) : 775,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 36,000đ

– Dầu gội Romano classic dây 15a (12 tặng 2) : 489,700đ/thùng (50 dây)

– Dầu gội Romano classic chai 180g 56a : 945,500đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Dầu gội Romano Classic chai 650g : 1,388,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội Enchanteur vàng dây : 616,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội X Men dây : 770,200đ/thùng (90 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu gội X – Men Sport 180g : 960,000đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 52,000đ

– Dầu gội X – Men Active 180g : 960,000đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 52,000đ

– Dầu gội X – Men Sport 650g : 1,326,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội X – Men Active 650g : 1,326,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội bồ kết Fresh 200g 29 : 438,200đ/thùng (25 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Sữa tắm 

– Sữa tắm Lifebuoy 250g 431a : 938,500đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 50,000đ

– Sữa tắm Lifebuoy chai vòi 850g 1127a : 1,199,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 130,000đ

– Sữa tắm Hazeline (dây 10 gói) 6a : 315,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Sữa tắm Double Rich dây : 643,300đ/thùng (100 dây)

– Sữa tắm Enchanteur vàng dây : 616,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Sữa tắm Romano Classic chai 180g : 1,418,200đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Sữa tắm Romano Classic chai 650g : 1,388,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Sữa tắm Familiar dây trắng 6g (dê) : 430,100đ/thùng (120 dây) – Giá thị trường: 6,000đ

– Sữa tắm Familiar dây hồng 6g (ngựa) : 430,100đ/thùng (120 dây)

– Sữa tắm Familiar dê trắng 500ml : 428,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Sữa tắm Familiar Ngựa hồng 1000ml : 618,200đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 82,000đ

– Sữa tắm Familiar dê trắng 1200ml : 666,700đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 102,000đ

– Sữa tắm Familiar dê trắng 1200ml (tặng) : 824,800đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 102,000đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Xà bông cục 

– Xà bông cục Lifebuoy 90g 1025a : 692,400đ/thùng (72 cục) – Giá thị trường: 12,000đ

– Nước rửa tay Lifebuoy 180g 225a : 726,500đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 25,000đ

– Nước rửa tay Lifebuoy 500g 495a : 532,800đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

– Xà bông cục Enchanteur vàng 90g : 1,697,000đ/thùng (120 cục) – Giá thị trường: 19,000đ

– Xà bông cục Romano Classic 90g : 1,818,200đ/thùng (120 cục) – Giá thị trường: 19,000đ

– Xà bông cục Safeguard 90g : 668,100đ/thùng (72 cục)

– Xà bông cục X-Men Sport 90g : 1,131,400đ/thùng (80 cục) – Giá thị trường: 18,500đ

– Xà bông cục X-Men Active 90g : 1,131,400đ/thùng (80 cục) – Giá thị trường: 18,500đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Kem đánh răng – Bàn chải đánh răng 

K1- KĐR Colgate chanh thơm mát 90g : 457,000đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 10,000đ

K2- KĐR Colgate chanh thơm mát 170g 18a (tặng) : 499,900đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 18,000đ

K3- KĐR Colgate chắc răng 45g : 787,600đ/thùng (144 cây) – Giá thị trường: 6,000đ

K4- KĐR Colgate chắc răng 100g 95a : 499,500đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 11,000đ

K5- KĐR Colgate chắc răng 200g 165a : 536,700đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 18,000đ

K6- KĐR Colgate Max Fresh bạc hà 140g : 614,600đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 20,000đ

K7- KĐR Colgate Ngừa sâu răng Tối đa 250g (tặng) : 833,400đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 29,000đ

K8- Bàn chải Colgate 6k – vĩ 12 cây : 1,221,400đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 6,000đ

K9- Bàn chải Colgate 8k – vĩ 12 cây : 1,474,800đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 8,000đ

K10- Bàn chải Colgate (12.500) : 2,919,100đ/thùng (288 cây) – Giá thị trường: 12,500đ

K11- Bàn chải Colgate 16K – vĩ 12 cây : 3,646,400đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 16,000đ

K12- KĐR P/S Bé ngoan 35g : 624,600đ/thùng (120 cây) – Giá thị trường: 6,000đ

K13- KĐR P/S bảo vệ 123 190g 24a : 829,500đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

K14- KĐR P/S bảo vệ 123 190g 24a (tặng) : 692,900đ/thùng (30 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

K15- KĐR P/S bảo vệ 123 Trà Xanh 190g 251a : 867,100đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

K16- KĐR P/S bảo vệ 123 Trà Xanh 190g 251a (tặng) : 724,200đ/thùng (30 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

K17- KĐR P/S Ngừa sâu răng vượt trội 110g 98a : 558,600đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 11,000đ

K18- KĐR P/S Ngừa sâu răng vượt trội 180g 17a (tặng 123) : 322,900đ/thùng (21 cây) – Giá thị trường: 19,000đ

K19- KĐR Closeup pha lê tuyết lộc đề 200g : 915,200đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 30,000đ

K20- KĐR Closeup pha lê tuyết bạc hà 200g : 915,200đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 30,000đ

K21- KĐR Closeup lửa băng 170g : 1,344,100đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 27,000đ

K22- Bàn chải P/S Double Care – vĩ 6 cây 912a : 962,800đ/thùng (12 vĩ) – Giá thị trường: 17,000đ

K23- Bàn chải P/S X30 vĩ 14 cây (7.000) : 1,726,100đ/thùng (25 vĩ) – Giá thị trường: 7,000đ

K24- Dao cạo râu Gillette cán vàng vĩ 16 + 8 cây cán xanh : 2,336,600đ/thùng (12 vĩ)

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại Bột giặt Băng vệ sinh :

– Băng vệ sinh Diana cánh mỏng siêu thấm (dây 6 gói) 15.5a : 675,000đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,500đ

– Băng vệ sinh Diana không cánh mỏng siêu thấm (dây 6 gói) 148 : 659,200đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Diana Maxi cánh dày siêu thấm (dây 6 gói) 146a : 650,300đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Diana Maxi không cánh dày siêu thấm (dây 6 gói) : 593,900đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 13,500đ

– Băng vệ sinh Diana ban đêm 29cm (dây 6 gói) : 579,000đ/bành (8 dây / 48 gói)

– Băng vệ sinh Diana ban đêm cánh siêu bảo vệ dài 35cm (dây 6 gói) : 601,300đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 15,500đ

– Băng vệ sinh Kotex cánh mỏng (dây 8 gói) 162a : 721,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

– Băng vệ sinh Kotex không cánh mỏng (dây 8 gói) 153a : 696,600đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Kotex cánh dày (dây 8 gói) 146a : 650,300đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Kotex không cánh dày (dây 8 gói) – : 586,200đ/bành (6 dây / 48 gói)

– Băng vệ sinh Kotex hàng ngày (dây 8 gói) – 6.5k : 245,900đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 6,500đ

– Băng vệ sinh Kotex hàng ngày 20 miếng (dây 8 gói) – 14k : 561,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 14,000đ

– Băng vệ sinh Kotex ban đêm 28cm (dây 8 gói) 132a : 594,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 15,000đ

– Băng vệ sinh Kotex ban đêm 32cm (dây 8 gói) – 14.5k : 571,400đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 14,500đ

——————

– Nước rửa phụ khoa Dạ Hương 100ml : 2,727,300đ/thùng (100 chai)

– Khăn giấy Pulppy hộp (lốc 5 hộp) : 944,500đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy Pulppy vuông : 533,400đ/thùng (40 gói)

– Khăn giấy Pulppy cuộn (lốc 5 cặp) : 688,900đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy An An cuộn (lốc 5 cặp) : 333,400đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy Tempo lốc 10 gói : 966,700đ/thùng (30 lốc)

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại mỹ phẩm làm đẹp 

– SRM Ponds trắng hồng rạng rỡ 50g (màu hồng) 278a : 584,700đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 32,000đ

– SRM Ponds Pure White trắng da tinh khiết 50g (màu đen) : 717,600đ/thùng (24 tuýp)

– SRM Ponds Acne Clear White 10 50g : 717,600đ/thùng (24 tuýp)

– SRM Hazeline Clear White chiết xuất nghệ và tinh dầu Jojoba 50g (màu vàng) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

– SRM Hazeline Fresh White chiết xuất dưa leo và sữa chua 50g (màu xanh lá) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

– SRM Hazeline Pearly White bột ngọc trai thiên nhiên 50g (màu hồng) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

Bảng giá mỹ phẩm giá sỉ mới nhất loại lăn khử mùi Nivea 

KM1- Lăn khử mùi Nivea (nữ) mờ vết thâm 50ml (Extra Whitening) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM2- Lăn khử mùi Nivea (nữ) trắng mịn tự nhiên 50ml (Whitening) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM3- Lăn khử mùi Nivea (nữ) làm dịu da 50ml (Whitening Happy Shave) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM4- Lăn khử mùi Nivea (nữ) ngọc trai 50ml (Pearl & Beauty) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM5- Lăn khử mùi Nivea (nữ) tươi mát sức sống 50ml (Energy Fresh) : 1,250,700đ/thùng (24 chai)

KM6- Lăn khử mùi Nivea (nữ) chống vệt ố vàng 50ml (Black & White) : 1,250,700đ/thùng (24 chai)

KM7- Lăn khử mùi Nivea (nữ) khô thoáng 50ml (Dry) : 1,200,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 47,000đ

KM8- Lăn khử mùi Nivea (nam) khô thoáng 50ml (Dry) : 1,210,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 49,000đ

KM9- Lăn khử mùi Nivea (nam) phân tử bạc 50ml (Silver) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM10- Lăn khử mùi Nivea (nam) chống vệt ố vàng 50ml (Black & White) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM11- Lăn khử mùi Nivea (nam) mát lạnh 50ml (Cool Kick) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM12- Lăn khử mùi Nivea (nam) bảo vệ vượt trội 50ml (Stress) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

NƠI HỢP TÁC TIN CẬY

LH 091 95 96 089 Mr Lâm

Chúng tôi cam kết bán mỹ phẩm giá sỉ canh tranh trên thị trường và sản phẩm chính hãng, hãy là người thông minh nhất khi kinh doanh,