Bảng giá mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm giá sỉ canh tranh

Bảng giá mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm giá sỉ canh tranh toàn quốc

Bột giặt : Mỹ phẩm giá sỉ

BG1- Bột giặt Omo đỏ 100g 48a : 623,600đ/thùng (140 gói) – Giá thị trường: 5,500đ

BG2- Bột giặt Omo đỏ 400g 163a : 526,400đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

BG3- Bột giặt Omo Comfort 360g 163a : 587,500đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

BG4- Bột giặt Omo đỏ 800g 322a : 587,800đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 35,500đ

BG5- Bột giặt Omo Comfort 720g 322a : 588,800đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 35,500đ

BG6- Bột giặt Omo đỏ 3kg 1141a : 469,400đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 126,500đ

BG7– Bột giặt Omo đỏ 4.5kg 1723a : 499,700đ/thùng (3 gói) – Giá thị trường: 189,000đ

BG8- Bột giặt Omo đỏ 6kg 2175a : 620,600đ/thùng (3 gói)

BG9- Bột giặt Omo Matic máy cửa trước 3kg (xanh) : 598,200đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 163,000đ

BG10- Bột giặt Omo Matic máy cửa trước 6kg (xanh) 279a : 810,600đ/thùng (3 gói)

BG11- Bột giặt Omo Matic máy cửa trên 3kg (đỏ) 1328a : 530,900đ/thùng (4 hộp) – Giá thị trường: 146,000đ

BG2– Bột giặt Omo Matic máy cửa trên 6kg (đỏ) : 699,100đ/thùng (3 gói) – Giá thị trường: 265,000đ

BG13- Nước giặt Omo Matic xanh cửa trước chai 2.7kg 1575a : 620,600đ/thùng (4 chai) – Giá thị trường: 179,000đ

BG14- Nước giặt Omo Matic xanh cửa trước túi 2.7kg 1382a : 560,000đ/thùng (4 túi)

BG15- Nước giặt Omo Matic đỏ cửa trên chai 2.7kg 1452a : 588,900đ/thùng (4 chai) – Giá thị trường: 161,000đ

BG16– Nước giặt Omo Matic đỏ cửa trên túi 2.7kg 1224a : 490,300đ/thùng (4 túi) – Giá thị trường: 136,000đ

BG17- Bột giặt Surf ngát hương xuân 400g : 398,200đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 13,000đ

BG18- Bột giặt Surf ngát hương xuân 800g : 397,500đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 25,000đ

BG19- Bột giặt Surf ngát hương xuân 2,2kg : 360,600đ/thùng (6 gói) – Giá thị trường: 65,000đ

BG20- Bột giặt Surf ngát hương xuân 6kg : 450,400đ/thùng (3 gói)

BG21- Bột giặt Aba 400g : 520,500đ/thùng (36 gói) – Giá thị trường: 17,500đ

BG22- Bột giặt Aba 800g : 520,500đ/thùng (18 gói) – Giá thị trường: 34,000đ

BG23- Bột giặt Aba 3kg : 400,200đ/thùng (4 gói) – Giá thị trường: 120,000đ

 

Nước xả vải Comfort : Mỹ phẩm giá sỉ

XC1- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai dây (xanh dương) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây) – Giá thị trường: 20,000đ

XC2- Xả Vải Comfort da nhạy cảm dây (trắng) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây)

XC3- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân dây (xanh lá cây) 15a : 458,300đ/thùng (30 dây)

XC4- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm thư giản dây (tím) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC5- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm say đắm dây (đen) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC6- Xả vải Comfort tinh dầu thơm tinh tế dây (vàng) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC7- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm sức sống dây (xanh) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm quyến rũ dây (đỏ) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort tinh dầu thơm diệu kỳ dây (trắng) : 499,700đ/thùng (30 dây)

XC1- Xả Vải Comfort ban mai đậm đặc túi 800ml 441a : 529,100đ/thùng (12 túi)

XC11- Xả Vải Comfort ban mai đậm đặc túi 1,6 lít 873a : 779,000đ/thùng (9 túi)

XC12- Xả Vải Comfort 1 lần xả ban mai túi 800ml 486a : 589,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 54,000đ

XC13- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai chai 800ml (xanh dương) 531a : 630,300đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 59,000đ

XC14- Xả vải Comfort 1 lần xả ban mai túi 1,6 lít 891a : 799,300đ/thùng (9 túi) – Giá thị trường: 99,000đ

XC15- Xả Vải Comfort 1 lần xả gió xuân túi 800ml 486a : 599,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 54,000đ

XC16- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân chai 800ml (xanh lá cây) 522 : 630,300đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 59,000đ

XC17- Xả vải Comfort 1 lần xả gió xuân túi 1,6 lít 891a : 795,300đ/thùng (9 túi)

XC18- Xả vải Comfort nhạy cảm túi 800ml : 555,000đ/thùng (12 túi)

XC19- Xả Vải Comfort nhạy cảm chai 800ml 542 : 660,900đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 60,000đ

XC20- Xả Vải Comfort nhạy cảm túi 1,6 lít : 760,900đ/thùng (9 túi) – Giá thị trường: 96,500đ

 

Nước xả vải Downy : Mỹ phẩm giá sỉ

XD1- Xả Vải Downy đam mê dây (đỏ) 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD2- Xả Vải Downy huyền bí dây (đen) 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD3- Xả Vải Downy nắng mai dây 17a : 599,600đ/thùng (36 dây)

XD4- Xả Vải Downy nắng mai túi 1.5 lít : 565,700đ/thùng (6 túi)

XD5- Xả Vải Downy đam mê túi 1,5 lít (đỏ) : 590,800đ/thùng (6 túi) – Giá thị trường: 96,500đ

XD6- Xả Vải Downy huyền bí túi 1.5 lít (đen) : 580,800đ/thùng (6 túi)

 

Nước rửa chén : Mỹ phẩm giá sỉ

NR1– Nước rửa chén Sunlight Trà xanh chai 400g (xanh lá) : 373,300đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 15,500đ

NR2– Nước rửa chén Sunlight trà túi 750g : 293,100đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 23,000đ

NR3– Nước rửa chén Sunlight Trà xanh chai 750g (xanh lá) : 415,300đ/thùng (15 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

NR3– Nước rửa chén Sunlight trà can 4kg : 325,900đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 112,000đ

NR4– Nước rửa chén Sunlight chanh chai 380g (vàng) : 280,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 11,000đ

NR5– Nước rửa chén Sunlight chanh túi 750g : 270,100đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 19,000đ

NR6– Nước rửa chén Sunlight chanh chai 730g (vàng) : 314,700đ/thùng (15 chai) – Giá thị trường: 21,000đ

NR7– Nước rửa chén Sunlight chanh can 4kg : 298,700đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 95,000đ

NR8– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 200ml : 293,900đ/thùng (50 chai) – Giá thị trường: 6,000đ

NR9– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 400g : 293,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 12,500đ

NR10– Nước rửa chén Mỹ Hảo chai 800g : 269,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 22,000đ

 

Tẩy rửa – Diệt côn trùng : Mỹ phẩm giá sỉ

TR1– Vim vệ sinh 900ml (33k) : 381,200đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 33,000đ

TR2– Duck tẩy rửa – Vịt vuông xanh tím 900ml : 390,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 32,000đ

TR3– Sunlight lau sàn hoa hạ túi 1kg (màu xanh lá cây) 22a : 293,200đ/thùng (12 túi) – Giá thị trường: 25,000đ

TR4– Nước lau sàn Sunlight chai 1kg 261a : 333,900đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

TR5– Sunlight lau sàn hoa hạ 4kg 81a : 260,500đ/thùng (3 can) – Giá thị trường: 90,000đ

TR6– Nước tẩy trắng JAVEL 300g : 184,100đ/thùng (24 chai)

TR7– Nước tẩy trắng JAVEL 550g : 192,400đ/thùng (20 chai)

TR8– Nước tẩy trắng JAVEL 1KG 135a : 214,600đ/thùng (12 chai)

TR9– Nhang muỗi Mosfly : 473,100đ/thùng (72 hộp)

TR10– Xịt muỗi Mosfly 300ml : 698,100đ/thùng (24 chai)

TR11– Xịt muỗi Mosfly 600ml : 1,165,200đ/thùng (24 chai)

TR12– Xịt muỗi Falcon 300ml : 868,200đ/thùng (24 chai)

TR13– Xịt muỗi Falcon xanh nắp vàng hương chanh 600ml : 1,422,300đ/thùng (32 chai)

TR14– Nhang muỗi raid : 493,600đ/thùng (72 hộp)

TR15– Xịt muỗi raid 300ml : 858,200đ/thùng (24 chai)

TR16– Xịt muỗi Raid 600ml : 658,600đ/thùng (12 chai)

TR17– Nhang muỗi Jumbo : 392,600đ/thùng (60 hộp) – Giá thị trường: 7,800đ

TR18– Xịt muỗi Jumbo 300ml : 715,800đ/thùng (24 chai)

TR19– Xịt muỗi Jumbo 600ml : 1,177,600đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

TR20– Xịt muỗi Số 9 – Việt Nam : 668,600đ/thùng (30 chai)

TR21– Xịt muỗi Số 9 – Trung Quốc : 658,600đ/thùng (30 chai)

 

Dầu gội – Dầu xả : Mỹ phẩm giá sỉ

– Dầu gội Clear dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây)

– Dầu gội Clear bạc hà mát lạnh 180g – 54k : 1,623,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 54,000đ

– Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 650g – 144k : 919,300đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 144,000đ

– Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 650g : 861,800đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 135,000đ

– Dầu gội Clear Men dây : 645,800đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội Clear Men chai 180g 55a : 1,726,600đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

– Dầu gội Clear Men vòi 650g 1431a : 1,028,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 159,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu xả Dove phục hồi hư tổn dây 12 gói : 766,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai 170g – 41k : 1,236,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 41,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai vòi 650g 1125a : 853,700đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 125,000đ

– Dầu gội Dove phục hồi hư tổn chai vòi 650g : /thùng (8 chai) – Giá thị trường: 109,000đ

– Dầu xả Dove phục hồi hư tổn chai 170g : 1,236,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 39,000đ

– Dầu gội Sunsilk dây 12 gói : 522,600đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu xả Sunsilk dây 12 gói : 522,600đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu gội Sunsilk chai 170g 279a : 945,500đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 31,000đ

– Dầu gội Sunsilk đen vòi 650g 882a : 625,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 98,000đ

– Dầu gội Sunsilk vàng vòi 650g 882a : 625,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 98,000đ

– Dầu xả Sunsilk chai 170g 279a : 630,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 31,000đ

– Dầu gội Lifebuoy xanh dây : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Lifebuoy hồng dây : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Lifebuoy xanh 170g – 28k : 832,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

– Dầu gội Lifebuoy hồng 170g – 28k : 832,400đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 28,000đ

– Dầu gội Lifebuoy chai vòi 640g 72a : 522,600đ/thùng (8 chai) – Giá thị trường: 80,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt dây 10 gói : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu xả Rejoice siêu mượt dây 10 gói : 440,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt chai 170g : 606,100đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

– Dầu gội Rejoice siêu mượt 650g 775a : 441,100đ/thùng (6 chai)

– Dầu xả Rejoice siêu mượt 170g : 606,100đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

– Dầu gội Head bạc hà dây 12 gói : 789,300đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 17,000đ

– Dầu gội Head bạc hà 170ml 53a : 1,115,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 53,000đ

– Dầu gội Head bạc hà mát rượi 650g 1295a : 705,000đ/thùng (6 chai)

– Dầu gội Pantene ngăn rụng tóc dây (hồng) : 660,700đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu xả Pantene ngăn rụng tóc dây (hồng) : 660,700đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội Pantene dưỡng chất ngăn rụng tóc chai 170g (màu hồng) : 775,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 36,000đ

– Dầu gội Pantene ngăn rụng tóc chai vòi 670g 110a : 1,197,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 122,000đ

– Dầu xả Pantene dưỡng chất ngăn rụng tóc chai 170g (màu hồng) : 775,800đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 36,000đ

– Dầu gội Romano classic dây 15a (12 tặng 2) : 489,700đ/thùng (50 dây)

– Dầu gội Romano classic chai 180g 56a : 945,500đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Dầu gội Romano Classic chai 650g : 1,388,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội Enchanteur vàng dây : 616,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Dầu gội X Men dây : 770,200đ/thùng (90 dây) – Giá thị trường: 12,000đ

– Dầu gội X – Men Sport 180g : 960,000đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 52,000đ

– Dầu gội X – Men Active 180g : 960,000đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 52,000đ

– Dầu gội X – Men Sport 650g : 1,326,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội X – Men Active 650g : 1,326,400đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Dầu gội bồ kết Fresh 200g 29 : 438,200đ/thùng (25 chai) – Giá thị trường: 29,000đ

 

Sữa tắm : Mỹ phẩm giá sỉ

– Sữa tắm Lifebuoy 250g 431a : 938,500đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 50,000đ

– Sữa tắm Lifebuoy chai vòi 850g 1127a : 1,199,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 130,000đ

– Sữa tắm Hazeline (dây 10 gói) 6a : 315,500đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 10,000đ

– Sữa tắm Double Rich dây : 643,300đ/thùng (100 dây)

– Sữa tắm Enchanteur vàng dây : 616,100đ/thùng (60 dây) – Giá thị trường: 15,000đ

– Sữa tắm Romano Classic chai 180g : 1,418,200đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Sữa tắm Romano Classic chai 650g : 1,388,100đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 152,000đ

– Sữa tắm Familiar dây trắng 6g (dê) : 430,100đ/thùng (120 dây) – Giá thị trường: 6,000đ

– Sữa tắm Familiar dây hồng 6g (ngựa) : 430,100đ/thùng (120 dây)

– Sữa tắm Familiar dê trắng 500ml : 428,600đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 56,000đ

– Sữa tắm Familiar Ngựa hồng 1000ml : 618,200đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 82,000đ

– Sữa tắm Familiar dê trắng 1200ml : 666,700đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 102,000đ

– Sữa tắm Familiar dê trắng 1200ml (tặng) : 824,800đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 102,000đ

 

Xà bông cục : Mỹ phẩm giá sỉ

– Xà bông cục Lifebuoy 90g 1025a : 692,400đ/thùng (72 cục) – Giá thị trường: 12,000đ

– Nước rửa tay Lifebuoy 180g 225a : 726,500đ/thùng (36 chai) – Giá thị trường: 25,000đ

– Nước rửa tay Lifebuoy 500g 495a : 532,800đ/thùng (12 chai) – Giá thị trường: 55,000đ

– Xà bông cục Enchanteur vàng 90g : 1,697,000đ/thùng (120 cục) – Giá thị trường: 19,000đ

– Xà bông cục Romano Classic 90g : 1,818,200đ/thùng (120 cục) – Giá thị trường: 19,000đ

– Xà bông cục Safeguard 90g : 668,100đ/thùng (72 cục)

– Xà bông cục X-Men Sport 90g : 1,131,400đ/thùng (80 cục) – Giá thị trường: 18,500đ

– Xà bông cục X-Men Active 90g : 1,131,400đ/thùng (80 cục) – Giá thị trường: 18,500đ

 

Kem đánh răng – Bàn chải đánh răng : Mỹ phẩm giá sỉ

– KĐR Colgate chanh thơm mát 90g : 447,000đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 10,000đ

– KĐR Colgate chanh thơm mát 170g 18a (tặng) : 489,900đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 18,000đ

– KĐR Colgate chắc răng 45g : 777,600đ/thùng (144 cây) – Giá thị trường: 6,000đ

– KĐR Colgate chắc răng 100g 95a : 499,500đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 11,000đ

– KĐR Colgate chắc răng 200g 165a : 526,700đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 18,000đ

– KĐR Colgate Max Fresh bạc hà 140g : 604,600đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 20,000đ

– KĐR Colgate Ngừa sâu răng Tối đa 250g (tặng) : 823,400đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 29,000đ

– Bàn chải Colgate 6k – vĩ 12 cây : 1,211,400đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 6,000đ

– Bàn chải Colgate 8k – vĩ 12 cây : 1,464,800đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 8,000đ

– Bàn chải Colgate (12.500) : 2,909,100đ/thùng (288 cây) – Giá thị trường: 12,500đ

– Bàn chải Colgate 16K – vĩ 12 cây : 3,636,400đ/thùng (24 vĩ) – Giá thị trường: 16,000đ

– KĐR P/S Bé ngoan 35g : 614,600đ/thùng (120 cây) – Giá thị trường: 6,000đ

– KĐR P/S bảo vệ 123 190g 24a : 819,500đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

– KĐR P/S bảo vệ 123 190g 24a (tặng) : 682,900đ/thùng (30 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

– KĐR P/S bảo vệ 123 Trà Xanh 190g 251a : 857,100đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

– KĐR P/S bảo vệ 123 Trà Xanh 190g 251a (tặng) : 714,200đ/thùng (30 cây) – Giá thị trường: 28,000đ

– KĐR P/S Ngừa sâu răng vượt trội 110g 98a : 548,600đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 11,000đ

– KĐR P/S Ngừa sâu răng vượt trội 180g 17a (tặng 123) : 312,900đ/thùng (21 cây) – Giá thị trường: 19,000đ

– KĐR Closeup pha lê tuyết lộc đề 200g : 905,200đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 30,000đ

– KĐR Closeup pha lê tuyết bạc hà 200g : 905,200đ/thùng (36 cây) – Giá thị trường: 30,000đ

– KĐR Closeup lửa băng 170g : 1,334,100đ/thùng (60 cây) – Giá thị trường: 27,000đ

– Bàn chải P/S Double Care – vĩ 6 cây 912a : 952,800đ/thùng (12 vĩ) – Giá thị trường: 17,000đ

– Bàn chải P/S X30 vĩ 14 cây (7.000) : 1,716,100đ/thùng (25 vĩ) – Giá thị trường: 7,000đ

– Dao cạo râu Gillette cán vàng vĩ 16 + 8 cây cán xanh : 2,326,600đ/thùng (12 vĩ)

 

Băng vệ sinh :

– Băng vệ sinh Diana cánh mỏng siêu thấm (dây 6 gói) 15.5a : 675,000đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,500đ

– Băng vệ sinh Diana không cánh mỏng siêu thấm (dây 6 gói) 148 : 659,200đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Diana Maxi cánh dày siêu thấm (dây 6 gói) 146a : 650,300đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Diana Maxi không cánh dày siêu thấm (dây 6 gói) : 593,900đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 13,500đ

– Băng vệ sinh Diana ban đêm 29cm (dây 6 gói) : 579,000đ/bành (8 dây / 48 gói)

– Băng vệ sinh Diana ban đêm cánh siêu bảo vệ dài 35cm (dây 6 gói) : 601,300đ/bành (8 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 15,500đ

– Băng vệ sinh Kotex cánh mỏng (dây 8 gói) 162a : 721,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 18,000đ

– Băng vệ sinh Kotex không cánh mỏng (dây 8 gói) 153a : 696,600đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Kotex cánh dày (dây 8 gói) 146a : 650,300đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 17,000đ

– Băng vệ sinh Kotex không cánh dày (dây 8 gói) – : 586,200đ/bành (6 dây / 48 gói)

– Băng vệ sinh Kotex hàng ngày (dây 8 gói) – 6.5k : 245,900đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 6,500đ

– Băng vệ sinh Kotex hàng ngày 20 miếng (dây 8 gói) – 14k : 561,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 14,000đ

– Băng vệ sinh Kotex ban đêm 28cm (dây 8 gói) 132a : 594,500đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 15,000đ

– Băng vệ sinh Kotex ban đêm 32cm (dây 8 gói) – 14.5k : 571,400đ/bành (6 dây / 48 gói) – Giá thị trường: 14,500đ

——————

– Nước rửa phụ khoa Dạ Hương 100ml : 2,727,300đ/thùng (100 chai)

– Khăn giấy Pulppy hộp (lốc 5 hộp) : 944,500đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy Pulppy vuông : 533,400đ/thùng (40 gói)

– Khăn giấy Pulppy cuộn (lốc 5 cặp) : 688,900đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy An An cuộn (lốc 5 cặp) : 333,400đ/thùng (10 lốc)

– Khăn giấy Tempo lốc 10 gói : 966,700đ/thùng (30 lốc)

 

Làm đẹp : Mỹ phẩm giá sỉ

– SRM Ponds trắng hồng rạng rỡ 50g (màu hồng) 278a : 584,700đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 32,000đ

– SRM Ponds Pure White trắng da tinh khiết 50g (màu đen) : 717,600đ/thùng (24 tuýp)

– SRM Ponds Acne Clear White 10 50g : 717,600đ/thùng (24 tuýp)

– SRM Hazeline Clear White chiết xuất nghệ và tinh dầu Jojoba 50g (màu vàng) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

– SRM Hazeline Fresh White chiết xuất dưa leo và sữa chua 50g (màu xanh lá) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

– SRM Hazeline Pearly White bột ngọc trai thiên nhiên 50g (màu hồng) : 445,400đ/thùng (24 tuýp) – Giá thị trường: 26,000đ

 

Nivea : Mỹ phẩm giá sỉ có mã sản phẩm là

KM1- Lăn khử mùi Nivea (nữ) mờ vết thâm 50ml (Extra Whitening) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM2- Lăn khử mùi Nivea (nữ) trắng mịn tự nhiên 50ml (Whitening) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM3- Lăn khử mùi Nivea (nữ) làm dịu da 50ml (Whitening Happy Shave) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM4- Lăn khử mùi Nivea (nữ) ngọc trai 50ml (Pearl & Beauty) : 1,300,400đ/thùng (24 chai)

KM5- Lăn khử mùi Nivea (nữ) tươi mát sức sống 50ml (Energy Fresh) : 1,250,700đ/thùng (24 chai)

KM6- Lăn khử mùi Nivea (nữ) chống vệt ố vàng 50ml (Black & White) : 1,250,700đ/thùng (24 chai)

KM7- Lăn khử mùi Nivea (nữ) khô thoáng 50ml (Dry) : 1,200,200đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 47,000đ

KM8- Lăn khử mùi Nivea (nam) khô thoáng 50ml (Dry) : 1,210,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 49,000đ

KM9- Lăn khử mùi Nivea (nam) phân tử bạc 50ml (Silver) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM10- Lăn khử mùi Nivea (nam) chống vệt ố vàng 50ml (Black & White) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM11- Lăn khử mùi Nivea (nam) mát lạnh 50ml (Cool Kick) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

KM12- Lăn khử mùi Nivea (nam) bảo vệ vượt trội 50ml (Stress) : 1,300,400đ/thùng (24 chai) – Giá thị trường: 57,000đ

NƠI HỢP TÁC TIN CẬY

LH 0919596089 mua ngay