kiếm tiền với adblast

Hướng dẫn kiếm tiền với Adblast mạng xã hội đa phương tiện trả tiền cho người dùng

Kiếm tiền online

Kiếm tiền online

1- Kiếm tiền với adblast dành cho người nước ngoài.

Do you want to make money by working

  • Do you want to make money by working comfortably in your home?
  • Do not you have a job or the current job does not motivate you?
  • Do you need extra income?
  • If you are serious, patient and persistent, and if you want to change something in your life, it’s time to start something new. $
  • >>Join us now. We and Adblast team help you
    https://adblast.org/r/lamkiemtien

1- Kiếm tiền adblast dành cho người Việt Nam.

💰💰💰Đây là Mạng xã hội đến từ Hoa Kỳ trả tiền cho người sử dụng, bằng cách chia sẻ lợi nhuận từ quảng cáo💯💯💯 Hệ sinh thái với đa nguồn thu nhập thụ động khác nhau.
 Để tham gia bạn hãy đăng ký theo link sau: https://adblast.org/r/lamkiemtien
💰💰💰 Đây là một kênh đầu tư bằng việc mua các gói quảng cáo của công ty.
🤞🤞🤞Công việc một ngày click 10 quảng cáo mất khoảng 4 phút
 Công ty có các gói quảng cáo Adblast như sau:
 Gói quảng cáo $10 thời gian 130 ngày hết chu kỳ. Công ty trả cả gốc và lãi là $12. Mỗi ngày được trả cả gốc và lãi ~$0,09/ngày
 Gói quảng cáo $50 thời gian 120 ngày hết chu kỳ. Công ty trả cả gốc và lãi là $60. Mỗi ngày được trả cả gốc và lãi ~$0,5/ngày
 Gói quảng cáo $100 thời gian 110 ngày hết chu kỳ. Công ty trả cả gốc và lãi là $125. Mỗi ngày được trả cả gốc và lãi ~$1,1/ngày
💰💰💰 Bạn có thể bắt đầu mua các gói quảng cáo trên. Số lượng mua từng loại gói quảng cáo tùy theo tình hình tài chính bạn có.
👉 Ví dụ:
👉 Nếu bạn đầu từ 100 gói quảng cáo $100 tương ứng số tiền 10.000$ bạn đầu tư
 Ngày thứ nhất: Hệ thống sẽ trả cả gốc và lãi cho bạn về tài khoản là $110.
Bạn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng, hoặc có thể tái đầu tư để hưởng lãi xuất kép…
Nếu bạn tái đầu tư (mua thêm 1 gói quảng cáo 100$ nữa) lúc này bạn có 101 gói quảng cáo.
 Ngày thứ 2: Hệ thống sẽ trả tiếp cho bạn về tài khoản là $111,1
Bạn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng, hoặc có thể tái đầu tư để hưởng lãi xuất kép…
Nếu bạn tái đầu tư (mua thêm 1 gói quảng cáo 100$ nữa) lúc này bạn có 102 gói quảng cáo.
 Ngày thứ 3: Hệ thống sẽ trả tiếp cho bạn về tài khoản là $112,2
Bạn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng, hoặc có thể tái đầu tư để hưởng lãi xuất kép…
Nếu bạn tái đầu tư (mua thêm 1 gói quảng cáo 100$ nữa) lúc này bạn có 103 gói quảng cáo.
.
.
👉👉👉 Nếu tiếp tục tái đầu tư xuay vòng liên tục như vậy. Sau khoảng 1 năm bạn sẽ có 420-430 gói Quảng cáo. Gấp hơn 4 lần số vốn bạn bỏ ra ban đầu. Thật tuyệt vời.💯💯💯
💰💰💰 Tất nhiên tùy theo vốn ban đầu bạn có. Bạn có thể đầu tư nhiều gói hay ít gói
👬👬👬 Chưa hết: Nếu bạn có khả năng xây dựng hệ thống và giới thiệu cho bạn bè của bạn cùng tham gia. Bạn còn được hưởng hoa hồng lên đến 5 tầng (10%-5%-1%-1%-1%) khi người mà bạn giới thiệu cũng tham gia đầu tư.

🆔 Link đăng ký tham gia:
https://adblast.org/r/lamkiemtien

Ad-blast

Ad-blast