Category Archives: Liên hệ

Liên hệ

Kỹ thuật lập báo cáo tài chính năm 2016

Kỹ thuật lập báo cáo tài chính năm 2016 Kỹ thuật lập báo cáo tài chính năm 2016 được các chuyên gia khuyến các cho các Doanh nghiệp nhằm hạn chế sai sót, đúng luật và an toàn với thuế. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính? Và các lưu ý? Kết chuyển […]

Giới thiệu hội doanh nghiệp

Giới thiệu hội doanh nghiệp Kính thưa các bạn, doanh nghiệp,HTX, hộ kinh doanh Hội doanh nghiệp (hoidoanhnghiep.info) thành lập trang web với mục tiêu chia sẻ thông tin về luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật thuế cho cộng đồng bạn đọc trong doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu , tải về, ngoài ra […]

Bảo trì sản phẩm

Bảo trì sản phẩm

Thông tin về Bảo trì sản phẩm Bảo trì sản phẩm được coi là yếu tố quan trọng, sản phẩm được làm ra nó sẽ lạc theo sự phát triển khoa học, các nhân tố khác tác động trực tiếp hay gián tiếp làm sản phẩm lỗi, không còn chức năng khai thác. Với nhiều năm […]