Sản phẩm của phần mềm 247.net

Sản phẩm của phần mềm 247.net là chuỗi các thành quả do Công ty cổ phần Lasola thiết kế đạt chuẩn trên các thiết bị ứng dụng và công nghệ tiên tiến trên điện toán đám mây có mã nguồn mở phổ biến nhất trên toàn cầu. Sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người dùng và giải quyết nhiều bài toán quản lý.

Sản phẩm của Công ty cổ phần Lasola cung cấp cho thị trường toàn cầu khi khách hàng có nhu cầu. đây là chuỗi sản phẩm phần mềm mang lại nhiều tiện ích cho người dùng và giải quyết nhiều bài toán quản lý, nó hội tụ nhiều chức năng mà người dùng và nhà quản lý yêu cầu, tiện ích vượt trội là chạy trên đa nền tảng và nhiều thiết bị, sau đây là sản phẩm tiêu biểu được nhiều người sử dụng đánh giá cao.

1- Sản phẩm phần mềm bán hàng 247 

Phần mềm quản lý bán hàng 247

Phần mềm quản lý bán hàng 247

 • Công nghệ đa nền tảng như online, ofline, SQL, PHP….
 • Tương thích nhiều thiết bị như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng(table), di động martsphone
 • Quản lý doanh số bán hàng tổng hơp theo ngày, tuần, tháng năm
 • Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên
 • Quản lý Tồn kho nguyên liệu, hàng hóa theo phân loại
 • Quản lý hạn dùng hàng hóa, bảo hành
 • Quản lý công nợ phải phu và phải trả
 • Thống kê báo cáo trực tuyến ở nhiều nơi ngay cả khi đi du lịch

kêu gọi 5

Đăng lý dùng thử tại đây:

2- Sản phẩm phần mềm nhân sự 247

Phần mềm quản lý nhân sự doanh nghiệp 247

Phần mềm quản lý nhân sự doanh nghiệp 247

 • Công nghệ đa nền tảng như online, ofline, SQL, PHP….
 • Tương thích nhiều thiết bị như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng(table), di động martsphone
 • Quản lý danh mục nhân viên theo tổ, đội, nhóm
 • Quản lý lương, bhxh của từng nhân viên
 • Quản lý chấm công qua các thiết bị máy chấm công hiện đại
 • Quản lý ngày phép, KPI
 • Quản lý hiệu xuất công việc của nhân viên
 • Thống kê báo cáo lương, bhxh, trực tuyến ở nhiều nơi ngay cả khi đi du lịch

kêu gọi 5

Đăng lý dùng thử tại đây:

3- Sản phẩm phần mềm công chức 247

Phần mềm quản lý công chức

Phần mềm quản lý công chức

 • Công nghệ đa nền tảng như online, ofline, SQL, PHP….
 • Tương thích nhiều thiết bị như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng(table), di động martsphone
 • Quản lý danh mục cán bộ theo phòng ban
 • Quản lý lương, bhxh của từng cán bộ
 • Quản lý quá trình khen thưởng
 • Quản lý quá trình vào đảng
 • Thống kê báo cáo lương, bhxh, trực tuyến ở nhiều nơi ngay cả khi đi công tác.

kêu gọi 5

Đăng lý dùng thử tại đây: