Lợi ích phần mềm bán hàng mang lại

Phần mềm quản lý bán cà phê chuyên nghiệp

Rated 5.00 out of 5 based on 2 customer ratings
(2 customer reviews)

5,900,000  3,500,000 

  • MS: QLBH /CF01
  • Công nghệ đa nền tảng
  • Tương thích nhiều thiết bị
  • Quản lý doanh số bán hàng tổng hơp
  • Quản lý doanh số bán theo nhân viên
  • Quản lý Tồn kho nguyên liệu, hàng hóa
  • Quản lý hạn dùng hàng hóa
  • Quản lý công nợ
  • Thống kê báo cáo trực tuyến