Phần mềm quản lý bán shop quần áo

5,900,000  3,500,000 

Mã SP : Dr. QLBH247
Công nghệ : Online
TC Sản xuất: Nhật bản
Quản lý hàng hóa khỏi thất thoát
Quản lý công nợ
In chứng từ nhập-xuất
Quản lý Doanh thu
Quản lý Doanh thu nhân viên
Báo báo nhanh chóng, chính xác.