Phần mềm quản lý bán hàng cho nhà sách

5,900,000 

  • MS: QLBH.Dr NS01
  • Công nghệ đa nền tảng
  • Tương thích nhiều thiết bị
  • Quản lý doanh số bán hàng tổng hơp
  • Quản lý doanh số bán theo nhân viên
  • Quản lý tồn kho sách, hàng hóa
  • Quản lý bảo hành sản phẩm
  • Quản lý công nợ
  • Thống kê báo cáo trực tuyến